Wat is detachering van personeel in het buitenland?

In het geval van een tijdelijke overplaatsing stuurt de werkgever (bv. een Slowaakse onderaannemer) zijn werknemers voor een bepaalde tijd naar het buitenland om de dienst te verrichten.

Bij detachering binnen de EU moeten werkgevers zich houden aan de arbeids- en loonvoorwaarden die gelden in het land van tewerkstelling. Wat de sociale zekerheid betreft, vallen Slowaakse werknemers die in een ander land beroepsactiviteiten verrichten, vaak onder het sociale zekerheid stelsel van het detacherende land, in ons geval Slowakije.

Terbeschikking stelling is ook mogelijk voor zelfstandigen of Slowaakse werknemers die voor een Slowaaks uitzendbureau werken. Voor meer informatie, bezoek: Detachering van personeel in het buitenland

Draagbaar Document A1

Tijdens elke detachering (met inbegrip van een zakenreis naar het buitenland) moet de werknemer/zelfstandige het originele meeneem document A1 (PD A1) bij zich hebben, dat bevestigt dat hij/zij sociaal verzekerd is in de Slowaakse Republiek en dat slechts voor één specifieke detachering geldig is.

De sociale verzekerings instelling geeft het document PD A1 gratis af voor een periode van maximaal 24 maanden. Het is mogelijk om de afgifte van het meeneembaar document A1 (PD A1) met terugwerkende kracht door het sociale verzekering agentschap aan te vragen. Het A1-document (PD A1) is een gestandaardiseerd document. De werkgever is niet verplicht het document te vertalen in de landstaal van het land waar de werknemer is gedetacheerd.

Wat is Limosa?

De Belgische overheid wil een beter kader scheppen voor de correcte tewerkstelling van gedetacheerde werkkrachten in België.

Een Limosamelding maakt uw administratieve verplichtingen in België veel eenvoudiger, onder andere voor: het opstellen en bijhouden van het arbeidsreglement en documenten voor deeltijdse werknemers het personeelsregister de individuele rekening en de loonafrekening

De Limosamelding vormt de eerste stap naar een legale tewerkstelling in België met respect voor de Europese regels. Het is een wettelijke verplichting.

Voor meer informatie, bezoek: Welkom op Working in Belgium